× تماس با ما
5 0 نظرات 881 بازدید
تاریخ انتشار 02 - 1398/11/13

گرمایش زمین و مازوخیسم رسانه ای کشورهای غربی

گرمایش زمین و مازوخیسم رسانه ای کشورهای غربی

از حدود سه دهه پيش موضوع «گرمايش کره زمين» و «تغييرات اقليمي» ناشي از آن به بحث روز محافل علمي و سياسي جهان تبديل شده و تا امروز پروپاگانداي سنگيني با هدايت برخي دولتهاي غربي پيرامون اين موضوع شکل گرفته است. ايده اصلي اينکه کره زمين درحال گرم شدن است آنهم به دليل افزايش بيش از حد گازهاي گلخانه‌اي در جو که مثل نوعي پوشش گلخانه اي مانع از خروج انرژي مازاد دريافتي مي شود. در اين ميان انسان ها با عمري کمتر از يک پلک زدن در مقايسه با طول عمر کره زمين در منطومه شمسي متهم اصلي اين اتفاق هستند. حجم تبليغات رسانه‌اي به حدي سنگين بود که حتي ساير دانشمندان نتوانستند ايده خود را به گوش مردم برسانند. ضمن اينکه در ميان آنها برخي نظريه ها مثل گرمايش زمين با منشاء طوفان هاي خورشيدي يکي از قوي ترين آنها شناخته شده است. اما دولت هاي غربي به خصوص چند کشور واردکننده نفت و فراورده هاي نفتي در اروپا که در دوران صنعتي شدن در قرن نوزدهم بيشتري ميزان گازهاي گلخانه اي را در جو زمين منتشر کزدند معترض اين وضع شدند و حالا توافقنامه‌اي تحت عنوان معاهده پاريس شکل گرفته تا کشورها مجبور شوند مصرف سوخت هاي فسيلي را محدود کنند.
اما تبليغات رسانه اي سنگين حول اين موضوع انقدر شديد شد که حتي به کتب درسي، فيلم هاي تلويزيوني، مجلات و محتواي اينترتي راه پيدا کرد. حالا سريالي تحت عنوان آرمان شهر (Utopia) محصول کشور انگلستان براي درگير کردن عموم مردم با مسئله گازهاي گلخانه‌اي و همراه کردن آنها ساخته شده است. در اين سکانس از اين سريال دلهره آور، مکالمه‌اي عحيب بين يک مادر با يک مرد غريبه در يک پايانه مسافري نشان داده که نتيجه اين مکالمه بر اساس منطق نظريه گازهاي گلخانه اي در عين مضحک بودن، ترسناک و انحرافي است. با منطق اين جريان هر نوع فعاليتي حتي در جهت بقا و تجديد نسل محکوم است چراکه منجر به توليد مستقيم و يا غير مستقيم گازگلخانه‌اي مي شود.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/33836
0 نظر