× تماس با ما
0 0 نظرات 184 بازدید
تاریخ انتشار 02 - 1398/10/17

رد صلاحیت عزیزی نماینده پر حاشیه و پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی!

رد صلاحیت عزیزی نماینده پر حاشیه و پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی!

بر اساس گفته هاي آقاي کدخدايي ايشان احتمالا جزو آن دسته از نمايندگاني است که مصاديقي از خلاف شرع را مرتکب شده که ناشي از جرم ثابت شده در محاکم قضايي است!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/33169
0 نظر
دسته بندی