× تماس با ما
1 0 نظرات 740 بازدید
تاریخ انتشار 02 - 1398/10/17

اصول کشاورزی حفاظتی

اصول کشاورزی حفاظتی


کشاورزي حفاظتي راهکاري مناسب براي حفظ و اصلاح منابع کشاورزي با هدف افزايش توليد و پايداري محصول همراه با حفظ محيط زيست است.
اين روش کشاورزي بر پايه حفاظت از خاک، آب و گياه بنا شده و يکي از راه هاي موثر براي برون رفت از بحران خشکسالي، مديريت آب و جبران مواد آلي خاک براي اقتصادي کردن کشاورزي است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/32953
0 نظر