× تماس با ما
1 0 نظرات 666 بازدید
تاریخ انتشار 05 - 1398/10/07

ترکیه در مسیر تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای غذا

ترکیه در مسیر تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای غذا

کاهش ارزش لير توليد و صادرات ترکيه را دچار مشکل کرد!

سايت Grain World که به تحليل بازار بين المللي محصولات دانه اي (شامل غلات) مي پردازد، اخيراً در گزارشي به وضعيت توليد و بازار مواد غذايي فراوري شده و غلات ترکيه پرداخت. ترکيه يکي از قدرتهاي مهم در بازار بين المللي تجارت مواد غذايي فراوري شده به حساب مي آيد. به لطف قرارگيري مناسب در محور ترانزيتي آسيا و اروپا، نياز بازارهاي شرق خود به آرد را تأمين نموده و از طريق واردات گندم کارخانه هاي آرد خود فعال کرده است. هم جواري ترکيه با درياي سياه نيز امکان دسترسي به گندم با کيفيت و ارزان براي تهيه آرد را فراهم کرده تا نقش محوري در بازارهاي منطقه ايفا کند. سقوط شديد لير اين کشور البته مشکلات زيادي را در بخش صنايع غذايي ايجاد کرد و هزينه واردات مواد اوليه را گران کرده است.

بر اساس گزارش ماه اکتبر شوراي بين المللي محولات دانه‌ ‌اي (IGC) مجموع توليد محصولات دانه‌اي ترکيه از قبيل برنج، گندم،جو در سال 20-2019، 34.1 ميليون تن خواهد بود که نسبت به مدت مشابه پارسال با افزايش روبروست. توليد گندم اين کشور نيز در حدود 19.2 ميليون تن تخمين زده مي‌شود. ترکيه برنامه ريزي کرده تا توليد ذرت را نيز که تا سال گذشته حدود 5.2 ميليون تن بود به 6.2 ميليون تن برساند. علي رغم اينکه شوراي بين المللي غلات، ترکيه را در ليست توليدکنندگان برنج لحاظ نکرده، اما بر اساس گزارش آتاشه‌ها (Attache) يا کارمندان کارشناس دولت آمريکا مستقر در سفارتخانه هاي اين کشور، ميزان توليد برنج اين کشور از اراضي شاليزاري حدود 910 هزار تن از 100 هزار هکتار تخمين زده اند. آمارها نشان مي دهد واردات و صادرات گندم ترکيه نيز اندکي افزايش يابد. در حال حاضر ترکيه حدود 6.9 ميليون تن گندم وارد کرده و 5.1 ميليون تن گندم صادر مي کند که در مقايسه با سال گذشته هر دو فزايش داشته است. سوياي ترکيه نيز در سال آينده حدود 3 ميليون تن خواهد بود که در مدت مشابه سال 2018 افزايش اندکي داشته است.

بر اساس گزارشات وابستگان ديپلماتيک آمريکايي، ترکيه در مقابل کاهش شديد ارزش لير در مقابل دلار آمريکا و در نتيجه افزايش قيمتِ محصولات غذاييِ توليد داخل به دليل تورم، سياست هايي از قبيل محدوديت در صادرات آرد گندم و همچنين محصولات دانه‌اي شکسته اتخاذ نموده است. چون به دليل اين کاهش ارزش پول ملي ترکيه، تورم به معضلي جدي تبديل خواهد شد. از طرف ديگر اين کاهش لير ترکيه سبب افزايش هزينه توليد شده که نگراني توليدگنندگان محصولات دانه اي از قبيل غلات را بيشتر کرده است. پيش بيني شده به دليل افزايش نرخ دلار، قيمت نهاده هايي از قبيل سموم و کودهابالا رفته و در نتيجه مصرف اين نهاده ها نيز براي توليد غلات کاهش يابد که در نتيجه کاهش عملکرد را نيز در پي خواهد داشت. ضمن اينکه گزارش شده نوعي انبار ذخيره سازي با فناوري پيش رفته نيز در ترکيه براي ذخيره سازي غلات در حال توسعه است.

بر اساس گزارش انجمن توليد آرد اروپا در حال حاضر 542 کارخانه توليد آرد وجود دارد و در حال حاضر 12 ميليون تن توليد آرد ترکيه است که قابليت ارتقاء تا 30 ميليون تن را نيز دارد. دولت ارکيه سال 2018 به دليل کاهش ناگهاني نرخ لير در مقابل دلار از ترس اينکه بازار داخلي خالي از آرد گندم نشود اقدام به ممنوعيت صادرات آرد توليد شده از گندم داخلي نمود که اين اثر نامطلوبي روي صنعت آرد اين کشور داشته است. اما با توجه به افزايش قيمت دلار، توليدکنندگان آرد اين کشور مزيت رقابتي خود را از دست مي دهند چراکه فقط مي توانند از گندم وارداتي آرد توليد کنند.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/32634
0 نظر