× تماس با ما
1 0 نظرات 499 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1398/09/26

شبهات غیرموجه وزارت نیرو درباره آب ژرف

شبهات غیرموجه وزارت نیرو درباره آب ژرف


استاد دانشکده محيط زيست دکتر سرخيل: مشکلات محيط زيستي برداشت آب ژرف (درصورتي که وجود داشته باشد) قابل مديريت بوده و در کشور و ساير نقاط جهان تجربه مثبت وجود دارد

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/32223
0 نظر