× تماس با ما
0 0 نظرات 392 بازدید
تاریخ انتشار 01 - 1398/09/22

انفعال وزارت نیرو در بهره برداری از آب ژرف سیستان و چاه هایی که در افغانستان زده می شوند

انفعال وزارت نیرو در بهره برداری از آب ژرف سیستان و چاه هایی که در افغانستان زده می شوند

پشت پرده پروژه هاي پر هزينه و کم فايده انتقال آب چه جرياني است؟!
درحالي که وزارت نيرو با انفعال خود فرصت بهره برداري از آب ژرف سيستان را از کشور سلب مي کند، جايکاي ژاپن در حال حفر چاه هاي عميق در افغانستان براي اين منظور است!
در سيستان چه باران بيايد و چه نيايد بحران وجود خواهد داشت تا زماني که مسئولين دولت و مردم اهتمام جدي به آبخيزداري و تبديل تهديد سيل به فرصت نداشته باشند اوضاع همين است!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/32035
0 نظر