× تماس با ما
0 0 نظرات 506 بازدید
تاریخ انتشار 00 - 1398/09/21

درختانی که فدای کاغذ می شوند

درختانی که فدای کاغذ می شوند


تقريبا براي توليد هر تن کاغذ يک درخت تنومند را بايد قطع کرد
سرانه مصرف کاغذ هر ايراني در سال حداقل 20کيلوگرم است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/32032
0 نظر