× تماس با ما
1 0 نظرات 491 بازدید
تاریخ انتشار 05 - 1398/09/16

عوام فریبی و دروغ به سبک واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور!

عوام فریبی و دروغ به سبک واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور!

درحالي که کار وزارت_بازرگاني در مجمع_تشخيص مصلحت نظام و مجلس گره خوره و احتمال تصويب آن بسيار ضعيف شده، بار ديگر واعظي مسئله صادرات را به نبود وزارت بازرگاني ربط داد تا تنفس مصنوعي مجددي به اين طرح درخواستي دولت بدهد!

محمود واعظي روز جمعه در نشست کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد خراسان رضوي با تاکيد بر تشکيل وزارت بازرگاني ادامه داد: "بازرگاني خارجي بايد متولي مشخص داشته باشد و رييس جمهوري يکي بودن صنعت و تجارت و اين که بخشي از حوزه بازرگاني در وزارت جهاد کشاورزي و بخشي ديگر در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد را نادرست مي داند."

رييس دفتر رييس جمهوري گفت: "هدف اصلي تشکيل وزارت بازرگاني، نظارت بيشتر بر کالا در بازار، و تمرکز بيشتر بر صادرات است."

پ‌ ن: اين سخنان عوام فريبانه صرفاً پوششي است براي تلاشهاي دولت در راستاي اجرايي شدن اينستکس و شروع تبادلات نفت در مقابل غذا و افزايش وابستگي کشور به کالاي اساسي وارداتي! وگرنه چه کسي است باور کند مشکل صادرات در فقدان يک نهاد وارداتچي و سراسر تعارض منافع به نام وزارت بازرگاني است که سالها تجربه خود را در افزايش واردات بي‌رويه پس داده است!
پ.ن:بارها تاکيد شده است با اجراي کامل قانون_تمرکز مي توان مسئوليت هاي توليد و تجارت را به نهاد توليدي واگذار کرد تا موانع صادرات هم توسط متولي توليد پيگيري و رفع شود ولي به نظر مي رسد دولت انگشت در گوش کرده تا چيزي نشنود!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/31800
0 نظر