× تماس با ما
0 0 نظرات 515 بازدید
تاریخ انتشار 05 - 1398/09/09

 گوجه 12 تا 44 هزارتومانی نتیجه تحقیر مهمترین زنجیره زیستی-انسانی جهان!

 گوجه 12 تا 44 هزارتومانی نتیجه تحقیر مهمترین زنجیره زیستی-انسانی جهان!

 

پ.ن:اين روزها ناليدن از وضعيت نوسان و افزايش قيمت محصولات غذايي به خصوص ميوه و سبزي به نوعي مُد تبديل شده ولي کسي نمي پرسد چرا با وجود اراضي وسيع، اقليم متنوع و خاک و آب فراوان مصرف کننده بايد دغدغه خريد ساده ترين محصولات مورد نياز روزانه خود را داشته باشد؟!

پ.ن: دليل اصلي اين اتفاقات، فقدان يک زنجيره شفاف و کارآمد براي بازاررساني محصولات غذايي توليدي در کشور است. زنجيره اي که همه ذي نفعان آن از مرحله توليد تا عرضه و خرده فروشي توسط مردم و دولت قابل رصد باشند و دريافت سود منوط به انجام عملي مشخص و ايجاد ارزش افزوده باشد!

پ.ن: البته قبل از آنکه ذهن خود را به سوي ايجاد يک سامانه الکترونيکي معطوف کنيد، بايد سوال کنيد که وظيفه ايجاد زيرساخت اطلاعاتي در زنجيره کشاورزي، پيگيري توسعه بازار و همچنين ارتقاي بهره وري محصولات کشاورزي بر عهده کدام نهاد است و اين نهاد چرا در انجام وظايف خود کوتاهي مي کند؟!


 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/31581
0 نظر