× تماس با ما
0 0 نظرات 465 بازدید
تاریخ انتشار 04 - 1398/09/10

آنتی بیوتیکهای تاریخ مصرف گذشته را دور نریزید

آنتی بیوتیکهای  تاریخ مصرف گذشته  را دور نریزید


مديرکل دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي سلامت سازمان غذا و دارو گفت آنتي بيوتيکهايي که دور ريخته مي شوند از طريق باران و آبهاي زيرزميني وارد خاک و آب آشاميدني تصفيه شده مي شود و بدون اينکه اطلاع داشته باشيم وارد چرخه خوراک مردم مي شود و مقاومت ميکروبي ايجاد مي کند . مردم بايد آنتي بيوتيک هاي تاريخ مصرف گذشته را بصورت بسته بندي شده به بازيافت شهرداري ها تحويل دهند تا بصورت مناسب از بين برده شود.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/31569
0 نظر
دسته بندی