× تماس با ما
1 0 نظرات 794 بازدید
تاریخ انتشار 00 - 1398/09/05

در باب استعفای حجتی یکی از معدود وزرای کارآمد کابینه دولت

در باب استعفای حجتی یکی از معدود وزرای کارآمد کابینه دولت


البته ضربه اصلي به کشاورزي زماني وارد شد که اختيارات بازرگاني را به صورت غيرقانوني و با دروغگويي به وزارت صمت دادند. کمر کشاورزي آن زمان شکست. دست دولت تدبير درد نکند...

مسعود براتي


 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/31344
0 نظر