× تماس با ما
1 0 نظرات 449 بازدید
تاریخ انتشار 15 روز پیش

در باب استعفای حجتی یکی از معدود وزرای کارآمد کابینه دولت

در باب استعفای حجتی یکی از معدود وزرای کارآمد کابینه دولت


البته ضربه اصلي به کشاورزي زماني وارد شد که اختيارات بازرگاني را به صورت غيرقانوني و با دروغگويي به وزارت صمت دادند. کمر کشاورزي آن زمان شکست. دست دولت تدبير درد نکند...

مسعود براتي


 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/31344
0 نظر