× تماس با ما
0 0 نظرات 706 بازدید
تاریخ انتشار 02 - 1398/08/24

عملکرد دولت روحانی تنها در بعضی کشورهای آفریقایی دیده می‌شود!!

عملکرد دولت روحانی تنها در بعضی کشورهای آفریقایی دیده می‌شود!!

عملکرد دولت روحاني تنها در بعضي کشورهاي آفريقايي ديده مي‌شود!!

صادق خليليان وزير سابق جهاد کشاورزي:


دولت بايد زمينه ايجاد فساد را حذف کند نه اينکه با بي تدبيري زمينه ­هاي فسادزا را گسترش دهد و عوامل اصلي مصون بمانند و عوامل فرعي به دام قانون بيافتند. بايد تفاوت ارز را در قالب يارانه به خود مردم بدهيم و مردم خودشان بهتر مي‌دانند که آن را چگونه هزينه کنند و رانت و فساد هم وجود نخواهد داشت.

 زماني که گوشت با ارز 4200 توماني وارد مي‌شد هر چقدر هم گوشت وارد مي‌کردند اتفاقي در بازار نمي‌افتاد و از مسيرهاي خاص سر از جاهاي ديگر درمي­‌آ‌ورد و مردم با کمبود مواجه بودند و مثل کشورهاي قحطي زده مردم کارت ملي را به دست مي‌گرفتند و در صف گوشت مي‌ايستادند. چنين صحنه زننده­‌اي فقط در برخي کشورهاي آفريقايي ممکن است ديده شود اما در کمال تعجب و عليرغم پيشرفت و توسعه دانش بشري و تجارب متعدد در کشورمان، دولت آقاي روحاني در قرن 21 آنهم در کشور انقلابي ايران که جزو 20 اقتصاد بزرگ دنياست چنين کاري را انجام ‌داد!
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/31128
0 نظر
دسته بندی