× تماس با ما
0 0 نظرات 311 بازدید
تاریخ انتشار 01 - 1398/08/23

کجای کار را اشتباه کردیم که این قبیل افراد بر اقتصاد کشورمان مسلط شده اند و در کار حاکمیت دخالت می‌کنند؟!

کجای کار را اشتباه کردیم که این قبیل افراد بر اقتصاد کشورمان مسلط شده اند و در کار حاکمیت دخالت می‌کنند؟!

 

جناب آقاي ارض اقدس واردکننده با سابقه و کسي که بايد روشن کند ثروت افسانه‌اي اش را از چه راهي تامين کرده نگران خسارت ديدن کشور از عدم تشکيل #وزارت بازرگاني است؟! 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/31117
0 نظر