× تماس با ما
2 0 نظرات 515 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1398/08/19

باز هم با تنفس مصنوعیِ علی لاریجانی، وزارت بازرگانی در مجلس ماند!

باز هم با تنفس مصنوعیِ علی لاریجانی، وزارت بازرگانی در مجلس ماند!


 باز هم با تنفس مصنوعيِ علي لاريجاني، وزارت بازرگاني در مجلس ماند!

 نمايندگان مجلس در بررسي طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني ( وزارت بازرگاني ) به حذف و يا اصلاح تبصره 1 ماده 1 اين طرح در چندين نوبت راي منفي دادند. علي لاريجاني در رفتار عجيب و درحالي که انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور به نمايندگي از دولت در کنار اون حضور داشت، تلاش کرد تا نظر نمايندگان را در خصوص اصلاح يا حذف اين تبصره جلب کند که در هيچکدام از راي گيري ها موفق نشد.

اين درحالي بود که نمايندگان مجلس بارها اصرار به حذف طرح و يا ارجاع به مجمع تشخيص داشتند که علي لاريجاني باز هم در رفتاري ديکتاتور مابانه اجازه اين مورد را نيز مجال راي گيري نداد. در نهايت نمايندگان به ارجاع دوباره اين طرح به کميسيون اجتماعي راي مثبت دادند!

پ.ن: با اين حساب اين ماراتن همچنان ادامه خواهد يافت. در اين مرحله کميسيون اجتماعي بايد يا نظر ساير نمايندگان را جلب کند و يا اينکه با تغييرات اعمال شده در آينده باز هم راي مثبت نخواهد گرفت!

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/30871
0 نظر
دسته بندی