× تماس با ما
0 0 نظرات 398 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1398/08/09

افزایش کیفیت محصول و درآمد کشاورزان با زنجیره‌های عرضه مواد غذایی کوتاه

افزایش کیفیت محصول و درآمد کشاورزان با زنجیره‌های عرضه مواد غذایی کوتاه

 

افزايش کيفيت محصول و درآمد کشاورزان با زنجيره‌هاي عرضه مواد غذايي کوتاه

به گزارش euractiv، طي سالهاي اخير بازارهاي محلي، جايي که کشاورزان و توليدکنندگان مستقيما محصولاتشان را به مصرف کنندگان مي فروشند، در سراسر اتحاديه اروپا در هر دو مناطق شهري و روستايي رونق گرفته‌اند. طرفداران اين روش مي‌گويند توسعه زنجيره هاي کوتاه عرضه مواد غذايي که واسطه هاي بين کشاورزان و مصرف کنندگان را حذف ميکنند بايد منجر به دستمزد عادلانه براي کشاورزان و توليد محصولات غذايي با کيفيت‌تر شود.

حمايت CAP از زنجيره هاي عرضه مواد غذايي کوتاه

بر اساس مطالعه‌اي که توسط سرويس پژوهشي پارلماني اروپا (EPRS) انجام شده است در سال 2015 ، 15 درصد کشاورزان نيمي از محصولات خود را از طريق زنجيره‌هاي عرضه مواد غذايي کوتاه فروخته اند. سياست مشترک کشاورزي براي اولين بار در طي دوره مالي جاري (2020-2014) بر روي زنجيره‌هاي عرضه مواد غذايي کوتاه متمرکز شده است. هم اکنون توليدکنندگان مي‌توانند از حمايت صندوق کشاورزي اروپا براي توسعه روستايي بهره‌مند شوند تا چنين طرح‌هايي را راه اندازي کنند. خرده مالکان اغلب در يک موقعيت ضعيف مذاکره در برابر صاحبان صنايع تکميلي، بازرگانان، عمده فروشان و زنجيره‌هاي خرده فروشي بزرگ هستند. در برخي موارد تنها دسترسي به بازار براي کشاورزان خرد، بازيگران بزرگ حوزه تجارت هستند که نتيجه آن تجارت غيرعادلانه است. اين موضوع در يکي از قطعنامه هاي پارلمان اروپا به رسميت شناخته شد و قانونگذاران اتحاديه اروپا از کميسيون اروپا خواستند تا اقدامي براي رفع اين مشکل انجام دهد.

فوايد زنجيره هاي کوتاه عرضه محصولات کشاورزي براي توليدکننده و مصرف کننده

علاوه بر اين کشاورزان خرد، مصرف‌کنندگان را در کنار خود دارند؛ چراکه نظرسنجي اخير موسسه «يورو بارومتر» نشان مي‌دهد از هر پنج شهروند اروپايي چهار نفر معتقدند که افزايش نقش کشاورز در زنجيره غذايي «نسبتا» يا «خيلي» اهميت دارد. در اين نظر سنجي تاکيد شده است که زنجيره هاي عرضه مواد غذايي کوتاه باعث عادلانه‌تر شدن قيمتها براي کشاورزان ميشود زيرا با توجه به کمترشدن واسطه ها اين اطمينان حاصل ميشود که کشاورزان بخش بيشتري از سود را به دست آورند. اين مسأله ميتواند باعث اعتماد بيشتر بين توليدکننده و مصرف‌کننده شود. اقتصادهاي محلي از اين مبادلات به واسطه افزايش امکان اشتغال سود مي‌برند و اين امر به ويژه در مناطق روستايي و محروم حياتي است. همچنين بازارهاي محلي به مصرف‌کنندگان نيز دسترسي بهتر به محصولات غذايي تازه و فصلي را مي‌دهد.

عضو ديگر پارلمان اروپا گفت زنجيره‌هاي کوتاه براي کشاورزان سودآور است و به ندرت قيمت نهايي را براي مصرف‌کنندگان تغيير ميدهد. اما مهمتر از قيمت، زنجيره هاي کوتاه اين مزيت بزرگ را دارند که بر روي کيفيت به عنوان نزديکترين نقطه تعامل بين کشاورز و مصرف کننده تاکيد کنند. به گفته دي¬کاسترو مدل زنجيره¬ کوتاه تمايل به بازي به نفع خرده مالکان دارد اما به مزارع بزرگ صنعتي ضرري وارد نمي‌کند. او توضيح داد: « اين دو با هم مغاير نيستند. امروزه حتي يک مزرعه کوچک اگر به درستي سازماندهي شده باشد مي¬تواند همانند يکي از توليدکننده هاي بزرگ سازنده باشد.»

دي کاسترو همچنين تاکيد کرد که در همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا پلتفرم‌هاي آنلاين وجود دارد که کشاورزان و مصرف‌کنندگان را مستقيما به هم متصل ميکند. او اضافه کرد: « زنجيره‌هاي کوتاه هوشمند که به وسيله فناوري‌هاي ديجيتال پشتيباني ميشوند ميتوانند فرصتي براي کشاورزان باشند. به عنوان مثال يک کشاورز ايتاليايي رستوراني را در بروکسل راه اندازي کرد که آنجا ميتوانيد از محصولات مزرعه او لذت ببريد.»

حمايت از کشاورزي با خريد محصولات کشاورزان براي مراکز عمومي و دولتي

 مشاور سياسي جنبش بين المللي« Via Campesina» ميگويد زنجيره هاي غذايي کوتاه چيز جديدي نيستند هر چند که حالا کاملا مد روز هستند. در گذشته اين روش راهي براي فروش مازاد مزرعه بود اما طي دهه گذشته با فروشگاههاي کشاورزان يا زنجيره هاي کوتاه بين کشاورزان و فروشگاه هاي ارائه شده توسط مراکز عمومي همچون اردوگاههاي نظامي، دانشگاهها يا شرکتها، اشکال جديدي همانند «کشاورزي تحت حمايت جامعه» را به خود گرفته‌اند. سويگني اهل «پروونس» فرانسه است، جايي که 30 درصد مزارع آن بخشي از محصولات خود را در زنجيره هاي عرضه کوتاه ميفروشند. او مي گويد شخصا سالانه سه هزار مرغ در بازار محلي مي‌فروشم. اين کشاورز فرانسوي توضيح داد که اين روش يک بازي برد - برد است زيرا مصرف کنندگان محصولات خوب و تازه را با قيمت مناسب پيدا ميکنند و توليدکنندگان نيز بهاي بسيار بهتري نسبت به عمده فروشي دريافت ميکنند.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/30367
0 نظر