× تماس با ما
0 0 نظرات 229 بازدید
تاریخ انتشار 01 - 1398/07/22

این وعده که با تشکیل یک وزارتخانه جدید وضعیت اقتصادی مردم بهتر می‌شود، بیشتر شبیه یک شوخی است

این وعده که با تشکیل یک وزارتخانه جدید وضعیت اقتصادی مردم بهتر می‌شود، بیشتر شبیه یک شوخی است

اين وعده که با تشکيل يک وزارتخانه جديد وضعيت اقتصادي مردم بهتر مي‌شود، بيشتر شبيه يک شوخي است

حسين عباسي تحليلگر مسائل اقتصادي: اين که تاسيس يک وزارتخانه بتواند باعث ايجاد رفاه و بهبود وضعيت مردم شود شوخي است. ما هم عادت کرديم که سياستمدارانمان وعده بدهند و در بهترين حالت اميدوار هستيم که اجراي آن وعده و تصميم نادرست کمترين ضرر را به مردم برساند.

اقتصاددان که سهل است مردم کوچه و بازار هم مي‌دانند که تشکيل يک وزارتخانه و سازمان به تنهايي نمي‌تواند براي آنها رفاه ايجاد کند و شرايط اقتصاد را بهبود دهد. من از ابتدا هم گفتم که مردان اقتصادي دولت با اين رويه و نوع نگرش اي که به برنامه ريزي اقتصادي دارند وارد هر کاري که شوند نتيجه آن سرکوب توليد و بدتر شدن وضعيت معيشت و اقتصاد است. چون ناکارآمدي سازمان هاي تنظيم کرده را ديده‌ام و بعيد مي‌دانم که اين وزارتخانه بتواند واقعاً کار بيشتري براي کنترل بازار انجام دهد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/30287
0 نظر
دسته بندی