× تماس با ما
0 0 نظرات 243 بازدید
تاریخ انتشار 01 - 1398/07/22

!بخش صنعت و کشاورزی با کمتر از ۵۰ درصد طرفیت خود کار می‌کنند

!بخش صنعت و کشاورزی با کمتر از ۵۰ درصد طرفیت خود کار می‌کنند

 

بخش صنعت و کشاورزي با کمتر از 50 درصد طرفيت خود کار مي‌کنند!

جمشيد نفر رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني: در صنعت و کشاورزي توليدکنندگان با ظرفيت زير 50 درصد کار مي‌کنند. متاسفانه ما هيچ وقت براي توسعه صادرات برنامه نداشتيم و ظرفيت‌ها را نشناختيم. به‌دليل نبود نگاه صادراتي، توسعه صادراتي شکل نمي‌گيرد، چون بيشتر از واردات حمايت شده بنابراين اگر حمايت‌هاي دولتي از صادرات بيشتر بود شرکت‌هاي صادراتي بزرگ نيز تشکيل مي‌شد.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/30284
0 نظر
دسته بندی