× تماس با ما
0 0 نظرات 315 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1398/07/12

پس چرا دولت اینقدر به بخش کشاورزی بی‌توجه است؟!

پس چرا دولت اینقدر به بخش کشاورزی بی‌توجه است؟!

 


1- سهم بخش کشاورزي از کل اشتغال کشور، چيزي حدود 18 درصد است
2- پتانسيل بخش کشاورزي براي اشتغالزايي بالاست
3-کارشناسان ميگويند سهم اين بخش از کل اشتغال ميتواند دو برابر عدد کنوني باشد
4-اثرپذيري بخش کشاورزي از تحريمها، صفر است

پس چرا دولت اينقدر به بخش کشاورزي بي‌توجه است؟!

مهدي مهرپور خبرنگار روزنامه ايران
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/19942
0 نظر
دسته بندی