× تماس با ما
0 0 نظرات 201 بازدید
تاریخ انتشار 00 - 1398/07/09

نرخ 2200 تومان گندم دولت را مجبور به واردات گسترده می‌کند

نرخ 2200 تومان گندم دولت را مجبور به واردات گسترده می‌کند

 

نرخ 2200 تومان گندم دولت را مجبور به واردات گسترده مي‌کند/مافيا پشت تشکيل وزارت بازرگاني

 محمد شفيع ملک زاده رئيس نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي ايران:
:در صورتي که دولت قيمت را افزايش ندهد ميزان خريد دولتي در سال آينده بسيار پايين تر از امسال خواهد بود به طوري که در سال جاري دولت براي تامين سه ميليون تن گندم مورد نياز حداقل کيلويي 4000 تومان بپردازد و اين نرخ در سال آينده هم قطعا بيشتر خواهد شد.

دست هايي پشت پرده است که هم در احياي وظايف وزارت بازرگاني و هم در تعيين نرخ خريد تضميني گندم به دنبال واردات هستند آنها به بهانه اينکه وزارت جهاد نتوانسته به وظايف خودش عمل کند يا مشکل آب در کشور وجود دارد ميخواهند ريشه به تيشه بخش کشاورزي بزنند و از اين طريق اهداف وارداتي خود را دنبال کنند و به آن ها تبريک مي گويم که دولت با تعيين نرخ پايين در حقيقت توانسته اهداف اين افراد معدود را جامعه عمل بپوشاند!!
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/19697
0 نظر
دسته بندی