× تماس با ما
0 0 نظرات 551 بازدید
تاریخ انتشار 00 - 1398/07/06

:کشاورزی که با تمام سختی ها در آخر محصولش را بدلیل عدم اطلاع از اقتصاد کشاورزی و مدیریت نامناسب در بیابان رها می کند....!

:کشاورزی که با تمام سختی ها در آخر محصولش را بدلیل عدم اطلاع از اقتصاد کشاورزی و مدیریت نامناسب در بیابان رها می کند....!

 

:کشاورزي که با تمام سختي ها در آخر محصولش را بدليل عدم اطلاع از اقتصاد کشاورزي و مديريت نامناسب در بيابان رها مي کند....!

با تاسيس وزارت بازرگاني نه تنها بايد هر روز شاهد اين صحنه‌ها باشيم بلکه تصاويري تلخ از مهاجرت‌هاي گسترده به شهرها بر رنج نابودي توليد ملي خواهد افزود!

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/19125
0 نظر
دسته بندی