× تماس با ما
0 0 نظرات 475 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1398/07/03

هرکجا باشند... حواسشان به همه چیز هست...

هرکجا باشند... حواسشان به همه چیز هست...

 

هرکجا باشند... حواسشان به همه چيز هست...

کار امروز آقاي کيخاء در کسوت نماينده مجلس آن هم در کميسيون کشاورزي، بهترين خدمتي بود که مي‌شد به گفتمان انحرافي و ضد توليد مدني‌ها و ابتکارها انجام داد!

ضربه امروز مجلس تا سالها قابل جبران نيست...

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/18906
0 نظر
دسته بندی