× تماس با ما
0 0 نظرات 415 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/07/03

!تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد

!تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد

 

تشکيل وزارت بازرگاني 2 هزار ميليارد تومان هزينه دارد!

«کبيري»، نماينده مجلس:
:تشکيل وزارت بازرگاني به کشاورزان آسيب مي زند.
طرح تشکيل وزارت بازرگاني مغاير با اصل 75 قانون اساسي است چرا که اين کار2 هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه دارد.
:رفع مشکلات اقتصادي سال گذشته که به عنوان دليل تفکيک اين وزارتخانه عنوان شده صحيح نيست چرا که اين مشکلات ريشه در ضعف مديريتي، چند نرخي شدن ارز و تخصيص ارز 4200 توماني که رانت را به همراه داشته، دارد.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/18896
0 نظر
دسته بندی