× تماس با ما
1 1 نظرات 234 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/07/02

!تولید شکر داخلی نصف شد

!تولید شکر داخلی نصف شد

 

توليد شکر داخلي نصف شد!

يزدان سيف، مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران: قريب به 700 تا 750 هزار تن شکر از محل توليد چغندر قند و قريب به 600 هزار تن از محل نيشکر در کشور توليد مي شود. لذا امسال يک ميليون و 300 هزار تن شکر توليد داخل داريم.
ياز کشور به شکر حدود 2.2 ميليون است که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزي در سال 96 حدود 2 ميليون تن شکر در کشور توليد شد که در اين بخش به مرز خودکفايي رسيديم. کارشناسان سوء تدبير دولت درباره روند قيمتگذاري و بي رغبتي کشاورزان به توليد را عامل اصلي کاهش توليد ميدانند

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/18723
1 نظر
 بدون نام 14:09:47 - 1398/07/02
ازنیشکر بجز تولید شکر کاربردهای دیگری دارد تولید کاغذ.غذای دام و... افزایش تعدادکارگران کشت وصنعت نیشکر وتوسعه آن باعث بهبود اقتصاد میشود
دسته بندی