× تماس با ما
0 0 نظرات 244 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1398/06/28

دولت به جای واردات، کنترل کیفیت گندم را مکانیزه کند!!

دولت به جای واردات، کنترل کیفیت گندم را مکانیزه کند!!

 

دولت به جاي واردات، کنترل کيفيت گندم را مکانيزه کند!!

برنامه ريزي براي واردات به بهانه الودگي گندم داخلي در حالي است که فرايند بررسي کيفيت گندم در مراکز خريد بصورت چشمي و توسط افرادي انجام مي شود که عموما کارگر روزمزد در مراکز خريد هستند و امکان هرگونه قصور يا سواستفاده اي در اين زمينه وجود دارد. 

 بايد سيستم هاي نمونه برداري و کنترل کيفيت هوشمند و اتوماتيک در سيلوها و مراکز خريد گندم نصب شود تا دخالت انسان در فرايند کنترل و تاييد کيفيت حذف شود. اين دستگاه هاي هوشمند که در بسياري کشورها استفاده مي شود، نمونه برداري و بررسي کيفيت را بدون دخالت انسان انجام مي دهند.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/18407
0 نظر
دسته بندی