× تماس با ما
0 0 نظرات 420 بازدید
تاریخ انتشار 01 - 1398/06/20

مساحت واقعی پوشش گیاهی در ایران دقیقا چقدر است؟

مساحت واقعی پوشش گیاهی در ایران دقیقا چقدر است؟

 

مساحت واقعي پوشش گياهي در ايران دقيقا چقدر است؟

بر اساس جديدترين نقشه هاي کاربري اراضي که براي تمام دنيا بر اساس مشاهدات ماهواره اي Proba-V تعيين شده مساحت تقريبي جنگلهاي ايران حدود سه ميليون هکتار هست، چيزي کمتر از دو درصد مساحت کل ايران!

سيل فروردين 98 به ما نشان داد هر چقدر که تاکيد بر حفظ پوشش گياهي کنيم باز هم کافي نيست. جهت کنترل سيل ها لازم است در وهله نخست و قبل از ساخت هر سد و چک دم (check-dam) و سيل بندي مطمئن شويم که ماحصل بارش بلافاصله وارد جريان رودخانه نميشود و بدون ترديد مطمئن ترين وبهترين راه براي نيل به اين هدف و حفظ آب، نگهداري و گسترش پوشش هاي گياهي است.

در اين صورت ميتوانيم ازنعمت خداوندي در بارشهاي 50 ساله و 100 ساله بجاي سناريو ساختن براي توجيه مصيبت هاي حاصل از فعاليتهاي مخرب بشري، حداکثر استفاده را در بهبود وضعيت منابع اب و محيط زيست ببريم
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/17671
0 نظر