× تماس با ما
0 0 نظرات 277 بازدید
تاریخ انتشار 01 - 1398/06/20

اقدامات توسعه و ساماندهی کشاورزی در روستاهای چین و جذب جمعیت در روستاها

اقدامات توسعه و ساماندهی کشاورزی در روستاهای چین و جذب جمعیت در روستاها

اقدامات توسعه و ساماندهي کشاورزي در روستاهاي چين و جذب جمعتي در روستاها

در سال 1996 بيش از 88% جامعه چين را مردم روستايي تشكيل مي‌دادند برآورد نشان مي‌دهد که تا سال 2020 بيش از 16% جمعيت چين در شهرها خواهند بود. در استراتژي دستيابي به امنيت غذايي در چين که از اهميت زيادي برخوردار است و دولت در تلاش است با بالا بردن بازده زمين و ديگر فرآورده‌ها و محصولات روستايي و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي نظير بخشودگي مالياتي از ميزان سطح اختلاف توسعه و درآمد بين مناطق روستايي و شهري بكاهد. چين 33% از زمين‌هاي قابل کاشت جهان را در اختيار دارد درحالي‌که بايد غذاي 15% مردم دنيا را تأمين کند ازاين‌رو سعي شده تا با بهبود فناوري در عرصه کشاورزي، افزايش قيمت محصولات و پايين آوردن ماليات، وضع زندگي کشاورزان بهبود يافته و بر انگيزه آنان براي ماندن در روستاها افزوده شود. ازجمله مشكلات در باب کشاورزي چين کوچك بودن متوسط مالكيت زمين به ازاي واحد بهره‌بردار باشد که به‌طور متوسط مساحت مزارع چيني تنها نيم هكتار مي باشد که درعين‌حال از تنوع فراوان اقليمي برخوردار است. منابع آبي کشاورزان چين هم روزبه‌روز محدودتر شده و سفره‌هاي آبي زيرزمين در برخي مناطق سالانه يک متر پايين‌تر مي‌رود.

تأکيد اصلي توسعه کشاورزي به محورهاي زير تغيير مسير داد:
تأمين امنيت پايدار غذايي ملي در بلندمدت
افزايش درآمد کشاورزان به‌منظور بهبود سطح زندگي
آزادسازي تدريجي تجارت کشاورزي به‌منظور الحاق به سازمان تجارت جهاني
توجه بيشتر به ملاحظات زيست‌محيطي
توسعه فراگير و متعادل روستايي


دولت چين حمايت‌هاي خود از بخش کشاورزي را به‌صورت سيستماتيک اصلاح نموده و در ده سال گذشته روند حمايتي خود را تسريع نموده است. اين کمک‌ها در قالب سياست‌هاي حمايتي همچون اعتباري و سرمايه‌اي، نهاده‌اي، بيمه‌اي، قيمتي و بازاريابي و توسعه صنايع تبديلي است. پكن به‌منظور توسعه توليد و افزايش انگيزه کشاورزان براي افزايش کشت غلات در راستاي افزايش خودکفايي و تأمين امنيت غذايي، حمايت‌هاي مالي خود را در قالب پرداخت يارانه در نظر گرفته است.

به‌طوري‌که براي تكنولوژيهاي نوين و نهاده‌هاي پربازده من‌جمله به‌کارگيري واريته هاي اصلاح‌شده يارانه پرداخت مي‌کند. حجم اين کمک‌ها و روند شتاب آن در ده سال گذشته بسيار چشمگير بوده است، اين در حالي است که دولت چين به‌سرعت يارانه بخش صنعت و خدمات و حمايت صادراتي آن‌ها را کاهش داده است. بخش اصلي اين يارانه‌ها در قالب تأمين نهاده‌هاي پربازده کشاورزي است. به همين دليل دولت بهره‌وري در منابع آبي کشاورزي از طريق اجراي آبياري آب اندوز و شکل‌گيري تشکل‌هاي مربوطه در بين کشاورزان را يكي از سياست‌هاي اصلي خود قرار داده است و حامي کليه فناوري‌هاي آب اندوز(بيولوژيك، شيميايي، مكانيكي، خاک‌ورزي) به‌عنوان رهيافت حاکم در توسعه کشاورزي چين مي باشد. دولت از طريق اعمال سياست‌هاي حمايتي به توسعه و ترويج بيمه در بين کشاورزان پرداخته است. شرکت‌هاي بيمه در چين در سال 1631 ميلادي حدود 11ميليون هكتار از زمين‌هاي کشاورزي را تحت پوشش قرار داده‌اند و مي‌توان گفت که اين شرکت‌ها 45% از کل زمين‌هاي زارعي چين را تاکنون تحت پوشش قرار داده‌اند.

به‌طور خلاصه چين کارهاي زير را در جهت ساماندهي توليد در مناطق روستايي انجام داده است:
بهبود بخشي و حمايت از زندگي کشاورزان از طريق، بهبود فناوري توليد در روستا، افزايش قيمت محصولات و پائين آوردن ماليات.
به‌کارگيري انواع روش‌هاي حمايتي دولتي از کشاورزي: اعتباري و سرمايه‌اي، نهاده‌اي، بيمه‌اي قيمتي، بازاريابي و صنايع تبديلي.
استفاده از روش‌هاي مختلف آب اندوز(بيولوژيك، شيميايي، مكانيكي، خاک‌ورزي).
توسعه بيمه‌هاي روستايي و کشاورزي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/17670
0 نظر