× تماس با ما
1 0 نظرات 68 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1398/05/29

آمریکا به دنبال افزایش دسترسی کشاورزان به زمین‌های قابل‌کشت است

آمریکا به دنبال افزایش دسترسی کشاورزان به زمین‌های قابل‌کشت است

 آمريکا به دنبال افزايش دسترسي کشاورزان به زمين‌هاي قابل‌کشت است/دسترسي به زمين، مهمترين عامل رکود و تضعيف بازار محصولات کشاورزي

به گزارش وزارت کشاورزي آمريکا، قيمت زمين‌هاي زراعي آمريکا در سال 2019 افزايش پيدا کرده است به طوري که کشاورزان و مرتع‌داران را به تأمين منبع پايداري براي سازگاري با اين شرايط اقتصادي ملزم مي‌دارد. با توجه به اينکه اجاره، يکي از روش‌هاي متداول تأمين زمين براي کشاورزان و مرتع‌داران مي‌باشد، لذا افزايش هزينه‌هاي تأمين زمين منجر به اعمال فشار بيشتر به کشاورزان شده و اين فشار در سطوح پايين‌تر زنجيره توليد نيز اعمال خواهد شد.

اختلافات آمريکا و چين در زمينه تجارت محصولات کشاورزي در وضعيت بحراني قرار دارد که باعث مي‌شود اقتصاد روستايي و کشاورزي دچار تهديد شود. ترامپ به کشاورزان قول داده تا با پرداخت‌هاي مستقيم به آن‌ها، کشاورزان را از نتايج احتمالي اين سوداگري‌هاي سياسي در امان نگه دارد. امسال، عواملي همچون دخالت‌هاي سياسي در تجارت کشاورزي، تغييرات آب و هوايي، کاهش قيمت محصولات و درآمد مزارع و افزايش بدهکاري کشاورزان، آن‌ها را در وضعيت نامناسبي قرار داده است. اما کاهش قيمت زمين زراعي مي‌تواند ريسک مالي کشاورزان را تا حد زيادي پايين بياورد و نگراني‌هاي کشاورزان را کاهش دهد.

افزايش 1.2 درصدي قيمت زمين زراعي و 2.2 درصدي مراتع در امريکا نشان‌دهنده‌ي روند افزايش قيمت زمين‌هاي کشاورزي در اين کشور مي‌باشد. لذا کارشناسان اقتصاد کشاورزي در انتظار افزايش قيمت محصولات کشاورزي آمريکا هستند. با توجه به اينکه تنها در شش ايالت امريکا کاهش قيمت زمين ثبت شده است، لذا اين احتمال براي افزايش هزينه کشاورزان و درنتيجه افزايش قيمت قابل پيش‌بيني مي‌باشد.

تحليلگران، مهم‌ترين عوامل اين افزايش قيمت را اختلافات آمريکا و چين در تجارت محصولات کشاورزي و همچنين سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌تر دولت در رابطه با مهاجران مکزيکي مي‌دانند. با توجه به اينکه روند تغييرات تصميم‌گيري در مورد رابطه تجاري آمريکا و چين مي‌تواند پيچيده باشد و سياستهاي مهاجرتي امريکا نيز تا 2020 همچنان همين وضعيت را خواهد داشت، لذا دولت يا از طريق پرداخت‌هاي مستقيم (Direct Payments) به کشاورزان و يا تأمين زمين با قيمت‌تر مي‌تواند از اين افزايش قيمت ممانعت نمايد.

به‌طورکلي #زمين يکي از مهم‌ترين عوامل تعيين قيمت در زنجيره توليد کشاورزي به شمار مي‌آيد به‌طوري‌که تأمين زمين ارزان‌قيمت براي کشاورزان مي‌تواند نگراني کشاورزان از تأمين هزينه‌هاي توليد را رفع نموده و همچنين پايداري بازار را به همراه داشته باشد. امريکا تلاش مي‌کند تا با اثرات سوء اختلافات تجاري با چين و همچنين سياست‌هاي ضد مهاجرتي مقابله کرده و کمترين فشار به کشاورزان وارد شود.

 http://bit.do/e4qLP

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/16409
0 نظر