× تماس با ما
0 0 نظرات 369 بازدید
تاریخ انتشار 14 - 1398/05/29

آقای حجتی؛ این تازه اول دعواست!

آقای حجتی؛ این تازه اول دعواست!


 آقاي حجتي؛ اين تازه اول دعواست!


 در سال 90 و 91 وظايف بازرگاني صنعت و کشاورزي طي مصوبه‌ي مجلس به وزارتخانه‌هاي تخصصي خود تفويض شد.

 اين ادغام با تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و نيز تصويب "قانون تمرکز وظايف و اختيارات وزارت جهاد کشاورزي" به انجام رسيد.

 البته روند ادغام در اين سال‌ها به‌طور کامل انجام نشد، اما اجراي ناقص اين قوانين توانست موفقيت‌هايي در زمينه‌ي حمايت از توليد به ارمغان آورد. 

 دولت دوازدهم از ابتداي کار خود به بهانه‌ي سنگين شدن وظايف وزارتخانه‌هاي نام‌برده بر تفکيک وظايف بازرگاني وزارتخانه‌ها و تشکيل مجدد وزارت بازرگاني اصرار ورزيد.

 اصرار غيرقانوني دولت بر تفکيک وزارتخانه‌ها منجر به اعلام مخالفت تشکل‌ها و اتحاديه‌هاي توليدي صنعتي و کشاورزي، مراکز پژوهشي، کارشناسان و سه مرتبه رد لوايح دولت در مجلس شد.

 با اين حال دولت با دور زدن مجلس، اين درخواست غيرکارشناسي خود را در قالب تشکيل معاونت بازرگاني رياست جمهوري و قائم‌مقام بازرگاني وزارت صمت پيگيري کرد.

 تا اينکه رييس جمهور در ابتداي مردادماه از مصوبه‌اي خيالي رونمايي کرد که طي آن سران قوا و مقام معظم رهبري با انتقال شرکت بازرگاني دولتي GTC (وزارت جهاد کشاورزي) به وزارت صمت موافقت کرده‌اند!

 اقدامي که به‌معني واگذاري وظايف تجارت، تامين و توزيع محصولات کشاورزي به وزارت صمت و درنتيجه‌ عدم هماهنگي ميان توليد و توزيع و تجارت کشاورزي، موازي‌کاري اجرايي، دوگانه‌سازي سياستي و گسست مديريتي بود.

 در اين بين سکوت معني‌دار و در پاره‌اي از موارد موافقت آقايان رحماني و حجتي وزراي صمت و جهاد کشاورزي در قبال اين تصميم، تعجب بدنه‌ي توليدکنندگان صنعت و کشاورزي را برانگيخت.

 تا اينکه در تاريخ 26 مرداد وزير کشاورزي در اعتراض به اولين ناهماهنگي سياستي صمت و کشاورزي گفت: 
«در سايت وزارت کشاورزي قيمت هر کيلوگرم سبوس 840 تومان اعلام شده، اين در حاليست که وزارت صمت قيمت آن را 1250 تومان در هر کيلو اعلام کردند. ما با اين موضوع مخالفيم و مخالفت خود را به رئيس‌جمهوري نيز اعلام کرديم... وقتي قيمت سبوس گندم پيش از عيد افزايشي 30 تا 40 درصدي را تجربه کرده، نمي‌توان بار ديگر اين رقم را افزايش داد زيرا واحدهاي دامپروري به مشکل بر مي‌خورند.»

 در پاسخ به آقاي حجتي بايد گفت: آقاي حجتي؛ اين تازه اول دعواست! در کشوري که توليد صنعتي و کشاورزي سال‌هاي سال از ناهماهنگي توليد و توزيع و تجارت ضربه خورده‌ بود، سکوت در برابر اين بي‌قانوني جديد يعني کمک به خشکاندن ريشه‌هاي توليد!

 آقاي حجتي چرا 14 ماه است از حق توليدکنندگان تحت پوشش خود دفاع نکرد‌ه‌ايد؟! چرا طبق قانون تمرکز به وظايف خود عمل نمي‌کنيد و حق خود را به ديگري مي‌سپاريد؟! آقاي حجتي شما پاسخگوي کشاورزان هستيد نه وزير صمت!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/16314
0 نظر