× تماس با ما
0 0 نظرات 267 بازدید
تاریخ انتشار 19 روز پیش

نظریه گلوله جادویی

نظریه گلوله جادویی

نظريه گلوله جادويي براين باور است که پيام هرگاه به مخاطب عرضه شود اثر خود را مي گذارد. اگرچه در درستي اين نظريه ترديدهاي بسياري است اما هرگاه پيام از فرم و محتواي درست و قوي برخوردار باشد اثر آن در مخاطب بي گمان بسيار بالا خواهد بود.

 #پيام_عاشورا به مثابه گلوله جادويي است هرگاه بمخاطبي خورد در جان او نشست و اثر خود را گذاشت. شايد از اين حيث پيامي بالاتر از آن نيست. قدرت پيام عاشورا را در فرم و محتواي آن بايد جست.

فرم اين پيام از خون و قيام ساخته شده از چنان حماسه اي برخوردار است که هر کسي را به وجد مي آورد و از چنان عاطفه اي برخوردار است که هر دلي را مي سوزاند. حتي قاتلان حسين و دشمنان اهل بيت نيز بر شهامتشان اقرار کرده و بر مصيبتشان اشک ريختند.

محتواي اين پيام را از هر سو بنگري چيزي جز زيبايي نمي بيني. ساخت اين پيام از عناصر فطري است و برجان هر کسي که اصابت کرد نشست. بيخود نيست که دوستان حسين را در هر رنگ و پوست و مکان و زمان و حتي در هر مذهب مي بيني. شهادت، ايثار، فداکاري، آزادگي، ذلت ناپذيري، محبت، عبادت، هدايت، و .....

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/arma/post/18749
0 نظر
دسته بندی