× تماس با ما
8 0 نظرات 2298 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1398/07/02

نظریه گلوله جادویی

نظریه گلوله جادویی

نظريه گلوله جادويي براين باور است که پيام هرگاه به مخاطب عرضه شود اثر خود را مي گذارد. اگرچه در درستي اين نظريه ترديدهاي بسياري است اما هرگاه پيام از فرم و محتواي درست و قوي برخوردار باشد اثر آن در مخاطب بي گمان بسيار بالا خواهد بود.

 #پيام_عاشورا به مثابه گلوله جادويي است هرگاه بمخاطبي خورد در جان او نشست و اثر خود را گذاشت. شايد از اين حيث پيامي بالاتر از آن نيست. قدرت پيام عاشورا را در فرم و محتواي آن بايد جست.

فرم اين پيام از خون و قيام ساخته شده از چنان حماسه اي برخوردار است که هر کسي را به وجد مي آورد و از چنان عاطفه اي برخوردار است که هر دلي را مي سوزاند. حتي قاتلان حسين و دشمنان اهل بيت نيز بر شهامتشان اقرار کرده و بر مصيبتشان اشک ريختند.

محتواي اين پيام را از هر سو بنگري چيزي جز زيبايي نمي بيني. ساخت اين پيام از عناصر فطري است و برجان هر کسي که اصابت کرد نشست. بيخود نيست که دوستان حسين را در هر رنگ و پوست و مکان و زمان و حتي در هر مذهب مي بيني. شهادت، ايثار، فداکاري، آزادگي، ذلت ناپذيري، محبت، عبادت، هدايت، و .....

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/arma/post/18749
0 نظر
دسته بندی