× تماس با ما
5 0 نظرات 1421 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1398/06/31

مدیریت رسانه چیست؟

مدیریت رسانه چیست؟

مديريت رسانه عبارت است از فرايند به کارگيري بهينه کليه امکانات مادي، انساني، تکنولوژيکي و غيره در جهت توليد، بازتوليد و توزيع پيام‌هاي هدفمند در چارچوب نظام ارزشي پذيرقته شده که با هدف غايي اثرگذاري مطلوب بر مخاطبان صورت مي‌گيرد. 

 

?? طاهر روشندل اربطاني، مفهوم شناسي مديريت رسانه، 1385

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/arma/post/18489
0 نظر
دسته بندی