× تماس با ما
6 0 نظرات 1250 بازدید
تاریخ انتشار 14 - 1398/06/31

نفوذ اینترنت (درصد کاربران اینترنت) در مناطق مختلف جهان

نفوذ اینترنت (درصد کاربران اینترنت) در مناطق مختلف جهان

نفوذ اينترنت (درصد کاربران اينترنت) در مناطق مختلف جهان


 4.388 ميليارد نفرد در جهان از اينترنت استفاده مي کنند (57 درصد).


 امريکاي شمالي و اروپا با 95 درصد بيشترين نفوذ اينترنت در جهان را دارند. در مقابل افريقاي مرکزي با 12 درصد، کمترين نفوذ اينترنت را در بين مناطق جهان دارا مي باشد.

 

??منبع:ايسپا

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/arma/post/18481
0 نظر
دسته بندی