× تماس با ما
3 0 نظرات 649 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1398/06/22

توییت گشت

توییت گشت

افکار عمومي افکار مردم نيست 
سر و صداي پر هياهوي گروهي است که امکانات گزينش موضوعات خود و بلند کردن صداي خود را دارند 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/arma/post/18092
0 نظر