جستجو در
عبارت جستجو:
 
همه پرسی کردستان و بازی دو سویه واشنگتن؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1396/06/05 11:56:40 ق.ظ| تعداد بازدید:531

دیدار جیمز متیس وزیردفاع آمریکا از عراق هر چند در عرف سفرهای دیپلماتیک غیرمنتظره تلقی می‌شود اما سفر یک مقام آمریکایی بلندپایه درست درچنین زمانی که نیروهای دولتی و مردمی عراق به پایان داعش نزدیک می‌شوند، علل و تبعاتی دارد که دست کم برای ناظران مسائل عراق به هیچوجه غیرمنتظره نیست.

1234