منظور از ضالین در آیه 20سوره شعرا، ترک اولی، اثر آتش بر معصومین shia muslim
تاریخ ارسال:1394/10/28 04:51:13 ب.ظ| تعداد بازدید:4994

چرا در سوره شعرا آیه 20 برای حضرت موسی(ع) واژه ضالین به کار گرفته شد؟چرا خداوند در قرآن ترک اولی پیامبران را ذکر کرده؟ ترک اولی حضرت محمد(ص) و حضرت سلیمان چه بود؟ اگر پیامبر ترک اولی داشته چرا توبه نکردند چون حضرت سلیمان و داوود توبه کردند (سوره ص 24و25/32 تا 35) منظور از لسان صدق در امم خدا که حضرت ابراهیم (ع) خواست چیست؟ شما گفتید آتش با معصومین کاری ندارد مثل بزرگ شجره حضرت ابراهیم(ع) پس چرا یکی از مصائبی که از امام سجاد (ع) نقل شده در سفر به شام این بوده که آتشی بر روی سر مبارک ایشان می اندازند و می سوزد؟

ساخت گوساله سامری shia muslim
تاریخ ارسال:1394/10/28 03:01:02 ب.ظ| تعداد بازدید:5873

در قرآن ذکر شده که گوساله سامری از جنس زر و سیم و جواهراتی است که از بنی اسرائیل جمع شده بود. سوال؟ چگونه یک قوم کوچ کرده و برده میتواند به اندازه یک گوساله چند صد کیلویی جواهرات داشته باشد؟ یا اینکه آیا میتوان برداشت از جواهرات قرآن، علم جادوگری و کابالا باشد که برای آن قوم به اندازی جواهرات ارزش دارد که آنها توانسته بودند از مصر همراه خود آورده باشند؟

ایران در آخرالزمان shia muslim
تاریخ ارسال:1393/02/08 11:36:05 ق.ظ| تعداد بازدید:57968

برنامه رادیویی استاد رائفی پور

مهدویت shia muslim
تاریخ ارسال:1392/01/01 12:09:49 ب.ظ| تعداد بازدید:32768

پاسخ به سوالات در خصوص مهدویت

اهل بیت shia muslim
تاریخ ارسال:1392/01/01 12:03:01 ب.ظ| تعداد بازدید:22552

پاسخ به سوالات در خصوص اهل بیت

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select