ساخت گوساله سامری shia muslim
تاریخ ارسال:1394/10/28 03:01:02 ب.ظ| تعداد بازدید:3988

در قرآن ذکر شده که گوساله سامری از جنس زر و سیم و جواهراتی است که از بنی اسرائیل جمع شده بود. سوال؟ چگونه یک قوم کوچ کرده و برده میتواند به اندازه یک گوساله چند صد کیلویی جواهرات داشته باشد؟ یا اینکه آیا میتوان برداشت از جواهرات قرآن، علم جادوگری و کابالا باشد که برای آن قوم به اندازی جواهرات ارزش دارد که آنها توانسته بودند از مصر همراه خود آورده باشند؟

ایران در آخرالزمان shia muslim
تاریخ ارسال:1393/02/08 11:36:05 ق.ظ| تعداد بازدید:53155

برنامه رادیویی استاد رائفی پور

مهدویت shia muslim
تاریخ ارسال:1392/01/01 12:09:49 ب.ظ| تعداد بازدید:29617

پاسخ به سوالات در خصوص مهدویت

اهل بیت shia muslim
تاریخ ارسال:1392/01/01 12:03:01 ب.ظ| تعداد بازدید:19385

پاسخ به سوالات در خصوص اهل بیت

ادیان shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/07 05:13:54 ب.ظ| تعداد بازدید:24129

شناخت ادیان مختلف

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select