انقلاب ماهاتما گاندی -مصائب مسیح ملگیبسون shia muslim
تاریخ ارسال:1394/12/15 03:39:45 ب.ظ| تعداد بازدید:4967

آیا انقلاب ماهاتما گاندی برگرفته ازقیام امام حسین هست ؟ یا فراماسونر بوده ؟ اینها با هم تناقض داره ؟ ملگیبسون چطور ؟ فیلم مصائب مسیح ساخته یک فراماسونر هست ؟

 آبلیسک و مستند  شبکه من و تو shia muslim
تاریخ ارسال:1394/12/15 03:16:37 ب.ظ| تعداد بازدید:5951

یک مستند در شبکه من و تو ، آبلیسک را وسیله انتقال الکتریسیته و اهرام مصر را نیروگاه تولید برق معرفی کرد ...آیا این حرف درسته ؟؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select