انقلاب ماهاتما گاندی -مصائب مسیح ملگیبسون

انقلاب ماهاتما گاندی -مصائب مسیح ملگیبسون shia muslim         
آیا انقلاب ماهاتما گاندی برگرفته ازقیام امام حسین هست ؟ یا فراماسونر بوده ؟ اینها با هم تناقض داره ؟ ملگیبسون چطور ؟ فیلم مصائب مسیح ساخته یک فراماسونر هست ؟

پاسخ

 * زمان  : 11 دقیقه و 28 ثانیه

* حجم  : 9.21 MB

* کیفیت  : 112 kbps


دانلود فایل

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.