آیا دین از سیاست جداست؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/23 08:09:23 ب.ظ| تعداد بازدید:2022

سوال ارسالی مخاطبین: اگر دین از سیاست جدا نیست؟ پس سیاسی بودن خوب است؟ و افراد جامعه باید سیاسی باشند تا امام زمان عج ظهور کنند؟

تفاوت بین سادات shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/17 04:33:01 ب.ظ| تعداد بازدید:1959

سوال ارسالی توسط مخاطبین: چه نفاوتی وجود دارد بین ساداتی که از طرف پدر سید هستند و ساداتی که از طرف مادر سید هستند؟ فقط یک گروه سید هستند؟ یا یکی بر دیگری برتری دارد؟

آیا فقط قرآن؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/14 06:11:27 ب.ظ| تعداد بازدید:1332

سوال ارسالی توسط مخاطبین: چه پاسخی می توان داد به افرادی که میگویند ما فقط قرآن را قبول داریم و احادیث همه جعلی هستند؟

 ناعدالتی در زمان قبل از ظهور shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/07 07:46:31 ب.ظ| تعداد بازدید:1697

پرسش و پاسخ سوال ارسالی توسط مخاطبین: این ناعدالتی که ما در این زمانه بد زندگی کنیم و قبل از ظهور بمیرم، درحالی که افراد بعد از ظهور اوضاع خیلی بهتری دارند. چگونه قابل توجیه است؟

تطبیق نشانه های آخرالزمان shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/01 04:47:54 ب.ظ| تعداد بازدید:2853

سوال ارسالی مخاطبین: اگر قرار است احادیث مربوط به نشانه های آخرالزمان را تطبیق ندهیم، پس اصلا هدف اهل بیت از مطرح کردن آن ها چه بوده است؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select