0:00 / 0:00

استاد رائفی پور: گفتم شما حق ندارید به مادر ایشان توهین کنید او بگوید صیغه زاده یاسر عرفات ....


نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.