مصاحبه باNasrTV (صوتی)

مصاحبه باNasrTV (صوتی) shia muslim                   
مصاحبه درباره شایعات پیش آمده و اتقاقات ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ با شبکه اینترنتی NasrTVقسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

کلید واژه های مطلب: مصاحبه   باNasrTV   (صوتی)   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.