هرگز هرگز هرگز

هرگز هرگز هرگز shia muslim                   
می روم ،

 می روم ،

 

       می روم

 

                     ( ...تنها... )

 

                                       به رسم ارث سالهای بی تو بودن

 

    و نمی گویم از

 

                         ( تنهائیم )

 

                                           باز هم به رسم ارث .......

 

    و ،نمی گذرم

 

                          نه

 

                                 هرگز نمی گذرم ،

 

     از جنونی که،نه، از  بی تو بودن

 

     بلکه، از اولین لحظه ی با تو بودن ها اغاز شد

 

     و تا بی نهایته

 

                          قرن های نبودنت

 

                                                     ادامه خواهد داشت.............

 می شود بیایی...!


کلید واژه های مطلب: هرگز   هرگز   هرگز   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.