شهادت امیرالمومنین

شهادت امیرالمومنین shia muslim                   
محمد جواد غفورزاده

دوش بر فرق تو شمشیر فرود آمده بود
سنگ بر آینه ی اصل وجود آمده بود

شب تودیع تو از جوش ملک غوغا شد
وحی نازل شده و روح فرود آمده بود

به تمنای حضور تو ز بام ملکوت
پیک قدسی به سلام و به درود آمده بود

آن شب از سرخی خون تو شفق رنگین شد
فجر حیرت زده با روی کبود آمده بود

جان ما بودی و بدرود جهان میگفتی
آن شب قدر که مسجد به سجود آمده بود

به امید کرمی پیک اجل این همه راه
به گدایی به در خانه ی جود آمده بود

ای گره خورده حیات دو جهان با نفست
مرگ آن شب به سراغ تو چه زود آمده بود

غمت این بود که در خانه ی بی فاطمه باز
محشر تازه ای آن شب به وجود آمده بود

می شنید از گل لب های تو الله الله
شاهد غیب که از بزم شهود آمده بود


محمد جواد غفورزاده

کلید واژه های مطلب: شهادت   امیرالمومنین   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.