حسن روحانی امروز منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد.

حسن روحانی امروز منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد. shia muslim                   
برخی رسانه‌ها نوشته اند این پنجاه و چهارمین توهینی است که روحانی به منتقدان کرده است.

حسن روحانی در همایش امروز بانک مرکزی از کسانی انتقاد کرده که می خواهند دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را از بین ببرند. او به منتقدان لقب کم عقل داده است.

اما این برای اولین بار نیست که روحانی از این ادبیات برای نقد منتقدان استفاده می کند. او پیش از این صفت کم عقل، 53 بار دیگر هم به منتقدان دولت تاخته بود.

کلید واژه های مطلب: حسن   روحانی   امروز   منتقدان   دولت   را   متهم   به   کمبود   عقل   کرد      shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.