میزان تغییر بودجه نیروهای مسلح در بودجه 97

میزان تغییر بودجه نیروهای مسلح در بودجه 97 shia muslim                   
کاهش عجیب بودجه در برخی نیروها

بودجه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح 45 درصد و بودجه بسیج 6 درصد کم شد


کلید واژه های مطلب: میزان   تغییر   بودجه   نیروهای   مسلح   در   بودجه   97   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.