یکبار دیگر تحریف سخنان امام خمینی(ره)

یکبار دیگر تحریف سخنان امام خمینی(ره) shia muslim                   
علت تحریف سخنان امام چیسست


حضرت امام فرموده بودند هاشمی زنده است تانهضت زنده است .
درحالیکه تاکنون چندبار جمله امام به "نهضت زنده است تاهاشمی زنده است"، تغییر یافته!

کلید واژه های مطلب: یکبار   دیگر   تحریف   سخنان   امام   خمینی(ره)   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.