سروده شد با دلی سوخته برای مسلمانان میانمار که در خاموشی جهان، می‌سوزند...

سروده شد با دلی سوخته برای مسلمانان میانمار که در خاموشی جهان، می‌سوزند... shia muslim                   
میلاد عرفان پور

به این آتش برس! هیزم مهیا کن! مهیاتر!
گلستانیم ما در آتش نمرود، زیباتر

مهیا کن که ما از آتش شیطان نمی ترسیم
که در آغوش آتش می شود ققنوس ماناتر

خبر، از دود آه ما به دلها می­ رود مادام
تو با هرشعله نفرینی تری  هر شعله رسواتر

تو مثل شعله­ ها با نعره ­ی مستانه­ ات دلخوش
و ما را ناله­ ای مانده­ ست از فریاد، گیرا­تر

دریغا پیرو بودا به کار زنده ­سوزاندن
دریغاتر از این غوغای خاموشی! دریغاتر !

شما را مردگانی هست - سر تا پای در آتش-
شما در زندگانی نیز می سوزید، پیداتر

بسوزانیدمان ،خورشید محشر نیز در راه است
خدا، تنها خدا با ماست با مایی که تنهاتر

اغثنا یا غیاث المستغیثین! راه دشوار است
اگرچه نیست در رنج سفر، از ما شکیباتر

میلاد عرفان پور

کلید واژه های مطلب: سروده   شد   با   دلی   سوخته   برای   مسلمانان   میانمار   که   در   خاموشی   جهان،   می‌سوزند            shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.