تولد امام حسن علیه الاسلام

تولد امام حسن علیه الاسلام shia muslim                   
طاهره ناصحی

 

شد طنین در همه آفاق صدای قدمش
عالمی گشته منور ز صفای قدمش
زقدوم تو گل صلح وفا می شکفد
وهزاران سمن سبز قبا می شکفد
گلی از دامن مرضیه بر آورد سری
من بنازم به مقامت که علی را پسری
ای که گردیده مبرهن به نبی خویشی تو
علم وحلم و کرم و مصلحت اندیشی تو
شرح اوصاف تو بازار سخن میشکند
حسنات تو به دل شور و شرر میفکند
حسن ای صاحب القاب دل انگیز و عظیم
مایه جود وسخا ای که حلیمی و کریم
حسن ای مظهر حق موهبت ماه خدا
حسن ای معجزه ی شبهای تمنا و دعا
حسن ای مکتشف و بانی آیین حسین
حسن ای آیینه نهضت خونین حسین
مه میلاد تو الحق که سعید است سعید  
ای که همزاد تو قرآن مجید است مجید
عطر عشق تو رباینده هوش است حسن
تا ابد باده مهر تو به جوش است  حسن


طاهره ناصحی

کلید واژه های مطلب: تولد   امام   حسن   علیه   الاسلام   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.