امام مهدی در کلام علما 2:تفاوت اعتقاد شیعه به منجی با دیگران

امام مهدی در کلام علما 2:تفاوت اعتقاد شیعه به منجی با دیگران shia muslim                   
اصل مهدویت مورد اتفاق همه مسلمان هاست

تفاوت اعتقاد شیعه به منجی با دیگران

فرقی که ما شیعیان با دیگر فِرَق اسلامی و غیر اسلامی داریم اینست که ما این شخص عظیم و عزیز را میشناسیم؛ اسمش را، تاریخ ولادتش را، پدر و مادر و اجداد عزیزش را، « قضایایش» را میدانیم، ولی دیگران این ها را نمی دانند... به همین دلیل است که توسّلات شیعه، « زنده تر» و « پُرشورتر» و « بامَعناتر» و « با جهت تر» است...

اصل مهدویت مورد اتفاق همه مسلمان هاست... اما در بخش اصلی قضیه که « معرفت به شخص منجی است»، دچار نَقص معرفتند. شیعه با خبرِ مُسَلّم و قطعی خود، منجی را با نام، با نشان، با خصوصیات، با تاریخ تولد، میشناسد.

مقام معظم رهبری؛ ۷۴/۱۰/۱۷ - ۸۴/۶/۲۹

_____________________________________________________________________________________

تفاوت اعتقاد الشيعة بالمخلص مع الآخرين

الفرق الذي لدينا نحن الشيعة مع باقي الفرق الإسلامية و غير الإسلامية هو أننا نعرف هذا الشخص العظيم و العزيز ، نعرف اسمه ، تاريخ ولادته ، أباه و أمه و أجداده الأعزاء ، أموره وتفاصيله ، أما الأخرون فلا يعرفون ذلك . لذلك السبب فإن توسلات الشيعة " حية أكثر" و "مهيجة أكثر " و " لها معنى أكثر " و " لها مقصد أكبر "

 إن أساس المهدوية متفق عليه من قبل كل المسلمين ... لكن في الجزء الأصلي من القضية " معرفة الشخص المنجي أو المخلص " لديهم نقص في المعرفة . الشيعة بعلمهم المُسَلم به و القطعي يعرفون المخلص باسمه ، علامته ، خصوصياته و تاريخ تولده .

مكتب السيد القائد ۷۴/۱۰/۱۷ - ۸۴/۶/۲۹

_____________________________________________________________________________________

The difference between Shiites belief in the Savior and others’

The difference that we Shiites have with other Islamic and non-Islamic sects is that we know this dear and great person; his name, his date of birth, his parents and his beloved ancestors, we know his “concerns”, but others do not know these... That's why Shiites’ resorts are "livelier" and "more enthusiastic" and "more meaningful" and "more focused"...

The basic principle of Mahdism principle is agreed on among all Muslims... But in the main part which is the "the knowledge of the Savior himself" there is inconsistent insight. Shiites, through their certain news, know the Savior by his name, specification, and his date of birth.

Supreme Leader, 74/10/17 - 84/6/29


کلید واژه های مطلب: امام   مهدی   در   کلام   علما   2   تفاوت   اعتقاد   شیعه   به   منجی   با   دیگران   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.