اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1395 هرمزگان

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1395 هرمزگان shia muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1395 هرمزگان

داراب

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Kharej/Helmand1.jpg