اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1395 کهکیلویه و بویر احمد

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1395 کهکیلویه و بویر احمد shia muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1395 کهکیلویه و بویر احمد

 سوق

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Kharej/Helmand1.jpg